Cơ cấu kinh tế là gì? Cơ cấu nền kinh tế bao gồm bộ phận nào?

Bạn có biết cơ cấu kinh tế là gì? Cơ cấu nền kinh tế bao gồm bao nhiêu bộ phận? Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là như thế nào không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ cấu kinh tế là gì?

Cơ cấu là gì? Theo phạm trù triết học tư duy biện chứng, ta có thể hiểu cơ cấu (kết cấu) là cách dùng để chỉ tổ chức bên trong của một hệ thống. Thể hiện sự kết nối qua lại vững chắc giữa các thành phần bên trong của bộ phận đó. Đây là sự tập hợp của các mối liên kết hữu cơ, những thành phần, yếu tố khác nhau của một hệ thống nào đó.

Cơ cấu kinh tế bao gồm những ngành nghề, lĩnh vực, những vùng, thành phần kinh tế khác nhau và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng.

Cơ cấu kinh tế là gì
Cơ cấu kinh tế là gì

Cơ cấu nền kinh tế bao gồm 3 bộ phận

Cơ cấu nền kinh tế bao gồm 3 bộ phận: cơ cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế và lãnh thổ.

Cơ cấu ngành kinh tế

Cơ cấu ngành kinh tế gồm các ngành hình thành nên nền kinh tế. Cơ cấu ngành kinh tế được chia thành 3 nhóm:

  • Nông – Lâm – Ngư nghiệp
  • Công nghiệp – Xây dựng
  • Dịch vụ

Đây là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế. Và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng.

Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ, công nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

Ở các nước đang phát triển: ngành nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng.

Ở Việt Nam: Nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – xây dựng tăng lên, còn dịch vụ ở mức ổn định.

Cơ cấu nền kinh tế bao gồm
Cơ cấu nền kinh tế bao gồm 3 bộ phận: cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ

Cơ cấu thành phần kinh tế trong cơ cấu kinh tế là gì?

Cơ cấu thành phần kinh tế bao gồm: thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ cấu này được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

Cơ cấu lãnh thổ

Đây là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ. Các bộ phận cấu thành có quan hệ chặt chẽ với nhau. Cơ cấu hợp lý thì thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh.

Gắn bó chặt chẽ với cơ cấu ngành gồm: toàn cầu, khu vực, quốc gia, vùng.

Cơ cấu kinh tế của một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Chúng ta đã cùng tìm hiểu cơ cấu kinh tế là gì. Tiếp sau đây, hãy cùng Tuyển dụng Hà Nội xem các yếu tố tác động vào cơ cấu kinh tế của một quốc gia là gì?

Yếu tố đầu tiên là điều kiện tự nhiên, ví dụ như đất đai, khoáng sản, điều kiện thời tiết…

Tiếp theo là sự tiến bộ của sản xuất. Nếu trình độ sản xuất bị lạc hậu thì cơ cấu kinh tế sẽ phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Quan hệ kinh tế đối ngoại

Cơ chế chính sách của một nước

Thực chất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự phát triển không đồng đều giữa các ngành nghề. Đây được xem là sự chuyển dịch sao cho phù hợp với năng lực và trình độ của người lao động. Trong điều kiện kinh tế – xã hội tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước.

Hiểu một cách đơn giản, ngành nào có tốc độ phát triển mạnh thì chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Ngành nào kém phát triển hơn thì chiếm tỷ trọng ít hơn so với tổng thể chung của nền kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì

Sự phân hóa ngành ngày một tăng trong viễn cảnh phát triển của nền kinh tế hiện nay. Trong giai đoạn chuyển mình, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày một rõ. Cho thấy sự phát triển của năng lực sản xuất và phân công lao động xã hội.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta gặp phải khó khăn gì?

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã khiến nước ta gặp không ít khó khăn, vất vả.

Lao động chủ yếu ở nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp. Những nguồn vốn ở nhóm ngành này thường thấp. Phương thức sản xuất còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào sức người.

Đa số vốn tập trung để phát triển ngành công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng. Tuy nhiên, vẫn chưa mang lại hiệu quả nhiều.

Giữa các ngành có sự phát triển không đồng đều. Sự dịch chuyển lao động cũng như vốn đầu tư giữa các ngành cũng có sự chênh lệch và không ổn định.

Những năm gần đây, ngành dịch vụ có thêm sự đầu tư về vốn và nhân lực. Tuy vậy, tổng sản phẩm quốc nội đóng góp vào vẫn chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Các doanh nghiệp nhỏ hoặc rất nhỏ (thuộc khu vực kinh tế tư nhân), có năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả hoạt động tương đối thấp.

Tình hình thương mại căng thẳng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…

Kế hoạch trong những năm tới của cơ cấu kinh tế là gì

Hiểu được cơ cấu kinh tế là gì, cũng như những khó khăn mà chuyển dịch cơ cấu kinh tế gây ra là việc cực kỳ quan trong. Đó là tiền đề để cải tổ, phát triển, lên kế hoạch để thu được hiệu quả khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Cơ cấu là gì
Kế hoạch cơ cấu kinh tế trong những năm tới

Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thất nghiệp hiện nay.

Phát triển nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp theo hướng bền vững. Ứng dụng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào chế biến lương thực, thực phẩm,…

Phát triển công nghiệp theo hướng tận dụng nguyên liệu có sẵn trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu thay vì nhập khẩu.

Phát triển du lịch nhờ lợi thế về thiên nhiên, di tích văn hóa.

Cơ cấu lại hệ thống đầu tư công, ngân sách Nhà nước. Các hệ thống tổ chức tín dụng và đơn vị công lập.

Tăng cường sự liên kết giữa các vùng. Liên kết giữa đô thị – nông thôn cũng như phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị lớn trên cả nước.

Tăng cường hội nhập quốc tế, kết nối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước.

Thúc đẩy kinh tế đô thị, nâng cao vai trò đổi mới, sáng tạo của các trung tâm, thành phố lớn. Phát huy vai trò chủ đạo đổi mới mô hình tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh. Để kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid19.

Trên đây là thông tin về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì? Xem thêm các bài viết liên quan tại Xin việc làm Hà Nội ngay hôm nay.