VNE E-COMMERCE

Tin Tuyển dụng việc làm VNE E-COMMERCE

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

VNE E-COMMERCE hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

VNE ECOMMERCE là hệ thống kinh doanh thương mại điện tử, với gần 2 năm hoạt động (2019-2021), VNE ECOMMERCE đã mở rộng quy mô với 10 chi nhánh: gồm 4 chi nhánh tại Hà Nội, 1 chi nhánh tại Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh tại Philippines, 1 chi nhánh tại Indonesia, 1 chi nhánh tại Thái Lan, 1 chi nhánh tại Malaysia, và 1 chi nhánh tại Nigeria