Viện Đào Tạo Ngân Hàng VietnamBankers

Tin Tuyển dụng việc làm Viện Đào Tạo Ngân Hàng VietnamBankers

0 CÔNG VIỆC ĐANG ĐÃ TẠM DỪNG

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Viện Đào tạo VietnamBankers (VietnamBankers) được thành lập vào năm 2010 bởi các chuyên gia đầu ngành tài chính Ngân hàng tại Việt Nam. Chương trình học của trường dựa theo mô hình Học viên là trung tâm – nhiều nhà lãnh đạo Ngân hàng từng theo học ở VietnamBankers – với các học phần về nghiệp vụ được thiết kế cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Việc thành lập VietnamBankers này là để đáp ứng lại mong muốn “thúc đẩy và xã hội hóa việc đào tạo tài chính Ngân hàng, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng và gắn kết giữ đào tạo và Ngân hàng.