Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

  • Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Ngân hàng Woori Bank thành lập chi nhánh đầu tiên ở Hà nội vào năm 1997. Hiện có 15000 nhân viên Từ đó đến nay, Ngân hàng Woori đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cùng khách hàng. Từ tháng 1 năm 2017, Hội sở Ngân hàng Woori tại Việt nam được thành lập, bước phát triển mới này sẽ mang đến những tiến bộ mạnh mẽ trên con đường đồng hành cùng khách hàng

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN