Công Ty TNHH VC Group

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VC Group

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH VC Group hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tư vấn đầu tư, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn phát triển thị trường (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính);

- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn phát triển nguồn nhân lực (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)