Công ty TNHH Hùng Phúc

  • Công ty TNHH Hùng Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Hùng Phúc được thành lập vào cuối thập niên 90 trong giai đoạn nền kinh tế Việt nam cũng như toàn thế giới phát triển mạnh mẽ, kết hợp với Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư của Nhà nước thông thoáng đã thúc đẩy hàng loạt các Khu Công nghiệp, Nhà máy, Công xưởng, Công trình được xây dựng mới.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN