Công Ty TNHH Công Nghệ BnD Tech

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ BnD Tech

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Công Nghệ BnD Tech hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

BnD Inc. là một tổ chức liên kết các công ty, đơn vị thành viên trực thuộc, bao gồm BnD Tech, BnD Edu, BnD Community, và BnD AI.

BnD Inc. tổ chức nghiên cứu và phát triển Hệ sinh thái Giáo dục và Nghề nghiệp VitanEdu (VitanEdu - vitanedu.com) nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ việc học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, kết nối đơn vị đào tạo - người học - doanh nghiệp, phát triển nghề nghiệp và nâng cao chất lượng công việc, để từ đó góp phần cải thiện năng suất và hiệu suất lao động của mỗi cá nhân, và đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp.

Mỗi đơn vị thành viên có nhiệm vụ và sứ mệnh của riêng mình, như nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển khai xây dựng giải pháp và nền tảng, vận hành và lan tỏa giá trị, tạo dựng và phát triển cộng đồng.