CÔNG TY KỸ THUẬT LÀM SẠCH & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

ICT là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp những dịch vụ vệ sinh công nghiệp và các sản phẩm làm sạch đa dạng tại các toà nhà, văn phòng, siêu thị, trường học, bệnh viện. Với bề dầy kinh nghiệm và sự lớn mạnh. Công ty không ngừng phát triển nguồn nhân lực.