Công Ty CP Giải Pháp Thương Mại A BA

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Giải Pháp Thương Mại A BA

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

ABA là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp vận chuyển tại Việt Nam.

Sứ mạng của chúng tôi là đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng trong từng chuyến hàng. Mang đến lợi ích thiết thực và sự hài lòng cho khách hàng, đối tác và công ty nhưng không tách rời với lợi ích cộng đồng.

Dịch vụ vận chuyển của ABA bao gồm 3 lĩnh vực chính:

- Dịch vụ vận Chuyển Hàng Bảo Quản Nhiệt Độ

- Dịch vụ phân phối

- Dịch vụ giao hàng