Công ty Cổ phần Youschool

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm Học tập chủ động GALILEO (GALILEO) là trung tâm giáo dục đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng mô hình học tập chủ động – rèn luyện năng lực song song với rèn luyện thái độ học.

Với tầm nhìn của một tổ chức giáo dục phát triển bền vững, xây dựng trên những giá trị cốt lõi “Lấy rèn luyện thái độ học tập làm nền tảng nâng cao năng lực học sinh và đề cao tinh thần, trách nhiệm làm nền tảng nâng cao năng lực giáo viên, nhân viên”, GALILEO đã, đang và sẽ góp phần cải tiến nền giáo dục thông qua việc tiên phong sáng tạo, đổi mới về phương pháp dạy và học.

Hiện tại, GALILEO có hơn 2.000 học sinh lớp 4 đến lớp 10 theo học tại các cơ sở trên toàn hệ thống.