Công ty cổ phần Vinaconex thiết kế và nội thất (VCDI)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Vinaconex thiết kế và nội thất (VCDI) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108727136 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/5/2019.
Ngành nghề hoạt động chính : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chuyên dụng; Sản xuất đồ gỗ xây dựng và đồ nội thất, các sản phẩm từ gỗ; hoàn thiện công trình dân dụng…