Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị DrB Việt Nam

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp DrB Việt Nam ( DrB) là một trong những nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ quản trị dữ liệu thông minh trên nền tảng Power BI, Tableau.
- DrB đã thực hiện tư vấn tài chính, thuế và triển khai đầu tư.

Website:https://elearning.drb.com.vn/