Công Ty Cổ Phần Truyền Thông TAKE AZ

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông TAKE AZ

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông TAKE AZ hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

SVM được thành lập từ năm 2015, từ một nhóm 6 thành viên với page "Radio sinh viên". Sau 7 năm thành lập phát triển, SVM TV đã có những bước chuyển mình lớn đánh dấu sự phát triển và trưởng thành mạnh mẽ của ban điều hành, đội ngũ.