Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Biên

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Biên

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm An Biên hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngỗng – An Biên Food là doanh nghiệp xã hội đồng hành cùng nông dân, chuyên gia và khách hàng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, nhằm mang đến những sản phẩm nông nghiệp an toàn, tự nhiên và hữu ích cho cộng đồng, môi trường và xã hội. Thông qua các hoạt động của Ngỗng và tour “Chuyến đi của Ngỗng”, chúng tôi kết nối, xây dựng hệ sinh thái tương hỗ trong nông nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh:
- Sản xuất nông nghiệp

- Chế biến sản phẩm

- Thương mại điện tử

- Du lịch trải nghiệm

Tầm nhìn

Là một sợi dây trong chuỗi giá trị nông sản Việt. Nếu mỗi sản phẩm, người nông dân, chuyên gia, xưởng chế biến, đại lý, vận chuyển, khách hàng đều trân trọng đáng quý như những viên ngọc trai thì Ngỗng sẽ là sợ dây kết nối gắn kết nhân giá trị.

Sứ mệnh

Đồng hành xây dựng sinh thái nông nghiệp bền vững

Giá trị cốt lõi

Minh: Minh bạch, trung thực với chính bản thân đối tác và trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm

Trí: Làm việc với tinh thần học hỏi, sáng tạo, sãn sàng chia sẻ kiến thức

An: Tâm an lành, luôn tin tưởng vào những giá trị tạo ra từ việc mình làm

Tin: Lấy sự tin cậy, tín nhiệm của nông dân, khách hàng, đối tác là thước đo của thành công

Đồng: Làm việc dựa trên tinh thần đồng đội đoàn kết hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển

Hệ sinh thái của Ngỗng

Ở Ngỗng, chúng tôi tin rằng, Ngỗng cũng như mỗi thành viên trong team là một hạt mầm, một cái cây nhỏ sẽ sinh trưởng phát triển tốt nhất trong một khu vườn hữu cơ, sinh thái. Trong khu vườn đó không chỉ có mình Ngỗng, mỗi cây, mỗi con, mỗi cá thể đều sinh trưởng, phát triển bình đẳng và được tôn trọng được trao quyền và tạo ra giá trị.

Ngỗng không được “sở hữu” được “tạo lên“ từ một cá nhân mà từ một tập thể đa dạng tính cách, năng lực, tiềm năng trong cùng một hệ sinh thái. Hệ sinh thái của Ngỗng không bao gồm tất cả các hợp phần “của Ngỗng” thuộc sở hữu bởi Ngỗng, mà mỗi thành viên, mỗi sản phẩm, mỗi đối tác và cả môi trường, thiên nhiên cũng là một phần trong hệ sinh thái đấy.

Nếu xã hội đó, khu vườn đó, tập thể đó không có sẵn chúng ta sẽ cùng kết nối cùng xây dựng, cùng tạo ra. Đó chính là hành trình của Ngỗng.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Là một phần trong hệ sinh thái chúng tôi đang xây dựng, thông qua các sản phẩm, hoạt động và dự án của Ngỗng, chúng tôi kết nối, xây dựng hệ sinh thái tương hỗ trong nông nghiệp.

Kết nối nông dân: Xây dựng mạng lưới nông dân nòng cốt, nhóm, hợp tác xã, cùng hỗ trợ chia sẻ kiến thức thực tế giữa các nông dân

Kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế đào tạo tư vấn nâng cao kỹ năng, năng lực sản xuất cho nông dân

Kết nối với xưởng sản xuất chế biến để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị của nông sản Việt

Kết nối kênh phân phối tạo đầu ra ổn định tối ưu chi phí, giúp bà con nông dân chủ động, yên tâm trong sản xuất.

Kết nối khách hàng để nông dân sản xuất đáp ứng đúng, đủ nhu cầu, mong muốn của khách hàng và thị trường đồng thời khách hàng hiểu, đồng cảm với những khó khăn, vất vả của người sản xuất

Kết nối thiên nhiên và con người thông qua đào tạo nông dân về sản xuất hữu cơ, tôn vinh tri thức bản địa và hành trình kết nối “Chuyến đi của Ngỗng” đưa trẻ nhỏ, gia đình và nông dân gần với thiên nhiên, yêu nông nghiệp, tôn trọng và hài hòa giữa phát triển và gìn giữ cho thế hệ hế tiếp.