Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn SM

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn SM

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn SM hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập Đoàn SM là một doanh nghiệp Cổ phần với phạm vi hoạt động trên cả nước với các chức năng như:

- Tư vấn dịch vụ pháp lý;

- Tư vấn thiết kế (Quy hoạch, cấp phép);

- Tư vấn đầu tư dự án;

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Truyền thông và sự kiện.