Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Trí Việt

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Trí Việt

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Trí Việt hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. Tiền thân của công ty là Công ty CP đào tạo Trẻ tài năng Việt Nam (thành lập 2010).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt là tổ chức chuyên về đầu tư vào các dự án đào tạo; nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm/dịch vụ đào tạo về kỹ năng, làm giàu kiến thức, nghệ thuật cho trẻ em Việt Nam trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới nhất vào việc xây dựng chương trình đào tạo và tham khảo nội dung, phương pháp giáo dục tiên tiến của các quốc giá có nền giáo dục phát triển.

Trí Việt mong muốn được góp phần vào việc triển khai các chương trình giáo dục đào tạo hiện đại cho học sinh Việt Nam trên cơ sở tiếp thu các công nghệ, phương pháp và nội dung tiến bộ của các nước có nền giáo dục tiên tiến khác.