Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Và Tư Vấn Hoàng Gia

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Và Tư Vấn Hoàng Gia

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Và Tư Vấn Hoàng Gia hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Chuyên tư vấn quy hoạch thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- Tư vấn giám sát, thẩm định, hồ sơ mời thầu, đấu thầu...