CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALC

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALC

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALC hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

• Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán và tiến hành xử lý, nhập liệu, sắp xếp, lưu trữ theo thời gian quy định.

• Đối chiếu, kiểm tra các biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh. Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế.

• Cuối tháng, cuối quý, cuối năm lập các báo cáo và nộp cho cơ quan thuế theo thời gian quy định.

• Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.

• Làm các báo cáo kiểm tra thuế đột xuất.

• Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất, vận dụng các thông tư nghị định một cách linh hoạt.