Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

S.I.S Việt Nam là nhà cung cấp Các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp theo yêu cầu có kinh nghiệm trên 20 năm trong ngành Phần mềm, luôn đồng hành tạo nên giải pháp thành công cho Doanh nghiệp.

· Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể - ERP

· Giải pháp phần mềm quản trị theo ngành nghề đặc thù

·Giải pháp Quản trị tài chính - Kế toán

· Giải pháp Quản trị khách hàng

· Giải pháp Quản trị nhân sự - tiền lương · Giải pháp Quản trị Dự án

· Giải pháp Quản trị Kho hàng

· Giải pháp Quản trị tài sản, thiết bị

· Giải pháp Quản lý Hồ sơ - tại liệu - hợp đồng

· Giải pháp Quản lý nội dung

· Quản lý công việc