Công Ty Cổ Phần Safin

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Safin

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Safin hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

VỀ SAFIN

Hoạt động từ năm 2017, Công ty Cổ phần SAFIN luôn mang tới cho khách hàng những dịch vụ tài chính chuyên nghiệp và hoàn hảo. SAFIN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu xếp phát hành trái phiếu, tư vấn phân phối trái phiếu và cung cấp các giải pháp công nghệ giao dịch trái phiếu, cổ phiếu cho các ngân hàng và công ty chứng khoán.

SAFIN có một mạng lưới khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân đa dạng, tạo nên lợi thế khác biệt giúp SAFIN hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức trong việc huy động vốn thành công thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ và chào bán ra công chúng, cũng như cung cấp các sản phẩm đầu tư an toàn, lợi suất tốt nhất thị trường cho cộng đồng nhà đầu tư.

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Tính đến hết quý I/2021, SAFIN đã hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành và phân phối thành công trên 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm cả trái phiếu phát hành riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng.

Dự kiến trong năm 2021, SAFIN sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành thành công số trái phiếu có tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng.

Cùng công ty con xây dựng và chuyển giao thành công hệ thống core giao dịch trái phiếu cho công ty KS Securities, hệ thống core giao dịch trái phiếu, chứng khoán niêm yết cho CASC, hệ thống core giao dịch trái phiếu cho BMSC, hệ thống core giao dịch trái phiếu, chứng khoán niêm yết SBSI.