Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Jis

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Jis

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhân Lực Jis hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Giới thiệu nhân lực kỹ sư, điều dưỡng sang Nhật Bản.
  • Đào tạo nhật ngữ
  • Hỗ trợ, xúc tiến Thương mại
  • Tư vấn các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam