Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Mở Và Dịch Vụ FDS

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Mở Và Dịch Vụ FDS

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Mở Và Dịch Vụ FDS hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở và dịch vụ FDS là nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho các hệ thống trọng yếu của tập khách hàng thuộc khối nhà nước có quan hệ đối tác chiến lược.

FDS là công ty phát triển sản phẩm, với 02 giá trị cốt lõi:

+ Năng lực tư vấn xuất sắc thông qua việc hiểu rõ nghiệp vụ của khách hàng và đề xuất sáng tạo.

+ Kỹ thuật chuyên sâu, tập trung vào một số sản phẩm lõi.

FDS hiện có hơn 50 kỹ sư và cử nhân CNTT được tổ chức với 04 phòng chuyên môn với các vị trí công việc: BA, Dev, SysAdmin, Graphic, … Các sản phẩm được phát triển sử dụng kiến trúc Microservices; ngôn ngữ lập trình Java, Nodejs, Vuejs, Reactjs; hệ quản trị CSDL MySQL, MariaDB, MongoDB, ElasticSearch; và nhiều công nghệ khác.