Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

– Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy, các loại phân bón, vật liệu xây dựng, bao bì.

– Xuất khẩu phân lân nung chảy và các loại phân bón khác.

– Nhập khẩu phân bón và các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và kinh doanh.

– Kinh doanh thương mại và dịch vụ.

Mục tiêu của công ty:

– Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm đạt lợi nhuận cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

– Nâng cao giá trị Công ty.

– Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước.