Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Sạch Tây Bắc (VSAPAT)

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Sạch Tây Bắc (VSAPAT)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Sạch Tây Bắc (VSAPAT) hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

-Đảm bảo Xưởng chế biên vận hành đúng theo qui trình, đạt chất lượng, năng suất và cung ứng hàng hóa đầy đủ cho khách hàng:

- Giám sát thực hiện quy trình kỹ thuật/ công nghệ chế biến SP thực phẩm (hàng hải sản đông lanh);

- Thường xuyên theo dõi lượng nguyên vật liệu tồn kho và kế hoạch đặt hàng để xác nhận khả năng đáp ứng của xưởng chế biến của công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng nguyên vật liệu/bán thành phẩm

- Phụ trách công đoạn hoàn thiện SP (đóng gói, dán nhãn sản phẩm)

- Giám sát quy trình vận hành, các công đoạn đóng gói, đảm bảo quy trình được thành hiện đúng, chính xác.

- Theo dõi hoạt động giao nhận thành phẩm sau sản xuất , đảm bảo đáp ứng kế hoạch giao hàng

- Định kỳ đề xuất bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ

- Thực hiện việc công bố sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn ATTP và đủ điều kiện đưa ra thị trường thiệu thụ trong nước/ Quốc tế.