Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đại Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đại Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đại Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần môi trường Đại Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường. Các hoạt động chính đó là: Quan trắc môi trường, xây dựng lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; tư vấn, lập các báo cáo về môi trường. Phòng phân tích của công ty được đánh giá đủ điều kiện VLAT, VIMCERTS.