Công Ty Cổ Phần Lumi Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Lumi Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Lumi Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Biên tập video cơ bản
– Thiết kế các ấn phẩm online, offline, POSM, bao bì sản phẩm
– Hỗ trợ thiết kế cho NPP, Đại lý
– Quay phim, chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh sản phẩm
– Hỗ trợ thiết kế cho các phòng ban