Công Ty Cổ Phần HOSCO Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần HOSCO Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần HOSCO Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần HOSCO Việt Nam là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần HOSCO

Lĩnh vực kinh doanh: Cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp tại Việt Nam

Các sản phẩm của giải pháp quản lý doanh nghiệp: Phần mềm bán hàng Master Pro

Dịch vụ :

+ Tư vấn ứng dụng: tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

+ Tư vấn, hỗ trợ sử dụng: tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm, đào tạo nâng cao…

+ Dịch vụ CNTT: dịch vụ mạng, bảo trì hệ thống máy tính, cung cấp các phần mềm bản quyền, cung cấp máy chủ…

SỨ MỆNH :

+ Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

+ Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.