Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Con người là nên tảng cho sự phát triển của một công ty cũng như một đất nước. Một đất nước muốn phát triển bên vững thì nền giáo dục trong đất nước đó phải luôn được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu, thêm vào đó là sự giao lưu, học hỏi các nền văn hóa khác, học hỏi từ các nước phát triển khác trên thế giới. Với mục đích góp một phần sức mạnh để thay đổi và phát triển nền giáo dục của Việt Nam cũng như là cầu nối kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước phát triển khác trên thế giới.
Công ty Jvgroup được thành lập với 3 sư mệnh chính như sau.

  • Đóng góp một phần sức lực nâng cao chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam.

  • Kết nối tạo cơ hội việc làm cho các bạn trẻ đối với các doanh nghiệp tốt nhất trong và ngoài nước.

  • Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng về số lượng, tốt về chất lượng để đóng góp cho sự phát triển của các công ty trong và ngoài nước từ đó góp phần vào xây dựng đất nước Việt Nam trở thành một đất nước phát triển