Công ty Cổ Phần Hga 01

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hga 01

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ Phần Hga 01 hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Năm 2019, Công ty Cổ phần HGA 01 đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, hiện đại hóa máy móc, công nghệ, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và được tiếp quản bởi lãnh đạo mới. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HGA 01 là ông Phạm Lê Hòa đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Nhôm BÌNH NAM , một công ty thuộc Top đầu trong lĩnh vực sản xuất nhôm thanh định hình phục vụ cho ngành xây dựng và công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là một trong 12 thành viên chính thức của Hiệp hội nhôm Việt Nam. Tổng bộ máy nhân sự của công ty đã lên đến trên 600 CBCNV