Công ty cổ phần HCJ Edu

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HCJ Edu

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần HCJ Edu hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Giới thiệu
Công ty cổ phần HCJ được thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh. Với kinh nghiệm và năng lực nhân sự nòng cốt làm bệ phóng cho sự phát triển của thương hiệu HCJ đã dần khẳng định giá trị cũng như vị thế trên con đường phát triển. Với nguồn lực tài chính vững mạnh là tiền đề cho sự thành công, phát triển của các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh, bên cạnh nguồn lực tài chính vững mạnh HCJ còn có nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, bộ máy quản trị, điều hành chuyên nghiệp. Đây chính là thế mạnh để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho các đối tác và khách hàng của HCJ. Các lĩnh vực đầu tư gồm:
- Đầu tư tài chính - Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục
- Đầu tư kinh doanh bất động sản - Đầu tư vào nông nghiệp công nghệ xanh
- Đầu tư sản xuất công nghiệp - Đầu tư hợp tác công - tư (PPP)