Công ty Cổ phần GTNfoods

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần GTNfoods

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần GTNfoods hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tháng 01 / 2017, GTNfoods sở hữu 65% Vilico qua đó hợp nhất Mộc Châu Milk.

Tháng 11 / 2017, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Vilico lên 73,72%.

Sau một thời gian dài tiến hành M&A, tổng tài sản của GTNfoods tính đến cuối năm 2017 đạt 4.802 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm, nguồn vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh 1.032 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 3.814 tỷ đồng.

Năm 2017 GTNfoods đạt gần 3,781 tỷ đồng doanh thu, tăng 108% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thu về 152 tỷ đồng, tăng 850%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt hơn 40,4 tỷ đồng, tăng 159% so với năm 2016.

Quý I năm 2016, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinatea lên 95%.

Ngày 26 / 1 / 2016, GTNfoods phát hành cổ phần riêng lẻ từ 752 tỷ lên 1500 tỷ với sự tham gia của các cổ đông chiến lược Invest Tây Đại Dương, TAEL, SNET.

Ngày 18 / 11 / 2016, GTNfoods phát hành cổ phần riêng lẻ lần thứ hai trong vòng 1 năm từ 1500 tỷ lên 2500 tỷ với sự tham gia của các cổ đông hiện hữu là Invest Tây Đại Dương, TAEL và các cổ đông tổ chức mới là PEMN, Hanil Feeds...

Tháng 03 / 2015, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Ladofoods lên 35%.

Tháng 12 / 2015, GTNfoods mua cổ phần của Vinatea với tỷ lệ sở hữu đạt 75%.
Tháng 05 / 2014, GTNfoods chính thức niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán GTN. Cũng trong năm này, Công ty đã xác định lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng với chuỗi giá trị nông nghiệp.