CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPVTC

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPVTC

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPVTC hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:

- Gửi hàng;

- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ;

- Giao nhận hàng hóa;

- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;

- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;

- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.