Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Quốc Tế Mxl

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Quốc Tế Mxl

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Quốc Tế Mxl hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam.

Không chỉ là một đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung chuyên nghiệp, MXL còn là một doanh nghiệp với triết lý kinh doanh vì cộng đồng, luôn chú trọng cung cấp dịch vụ ưu việt nhất dành cho các thành viên tham gia vào thi trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.