CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm trung ương 1 trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam đươc hình thành từ trước năm 1954 là tổ chức sản xuất dược ở chiến khu Việt Bắc sản xuất thuốc phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. Sau ngày hoà bình lập lại Công ty được chuyển về Hà Nội tại trụ sở hiện nay của Công ty.