Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tuyển dụng, bố trí nhân sự
- Tổ chức cơ cấu, định hình công việc của từng nhân sự
- Chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động
- Văn thư lưu trữ
- Công tác hồ sơ nhân sự
- Thực hiện chính sách nhân sự (lương, thưởng; chế độ phúc lợi)
- Các công việc văn phòng khác