CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC RED BEANS

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC RED BEANS

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC RED BEANS hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Du học Red Beans được thành lập vào tháng 5 năm 2021, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với 3 chương trình chính:

1. Chương trình du học

2. Chương trình đào tạo ngoại ngữ

3. Chương trình giới thiệu việc làm

Đặc biệt, Red Beans còn hỗ trợ giới thiệu công việc phù hợp cho các du học sinh khi hoàn thành thời gian du học và trở về làm việc tại Việt Nam.