Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WINCOMMERCE

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WINCOMMERCE

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Chịu trách nhiệm đảm bảo các vấn đề liên quan đến kiểm soát vệ sinh ATTP và chất lượng hàng hóa tại siêu thị. Phát hiện và tư vấn các vấn đề về duy trì chất lượng, đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ tốt hoạt động kinh doanh tại siêu thị.
- Kiểm soát chéo nhận hàng đúng quy cách và chất lượng, đặc biệt là hàng hóa tươi sống , đảm bảo chất lượng hàng hóa tại siêu thị
- Kiểm soát tem nhãn đúng quy định của nhà nước
- Kiểm soát các công tác lưu mẫu đúng qui định
- Kiểm soát việc duy trì đảo date tại siêu thị, đảm bảo hoạt động này dược triển khai + duy trì tốt ( lập kế hoạch kiểm tra hàng tuần ,hàng tháng)
- Nghiên cứu và tham mưu cho Giám đốc Siêu thị thực hiện các công việc liên quan đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các quy định Nhà nước.