Công ty Cổ phần Đầu tư Wing

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Wing

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Wing hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần đầu tư Wing là doanh nghiệp có nền tảng MyBond – nền tảng đầu tư cổ phiếu OTC hàng đầu Việt Nam và là giải pháp tối ưu cho hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Dự kiến đến năm 2025 nền tảng và hệ thống MyBond sẽ phát triển trên khắp 63 tỉnh thành với 2.000.000.000 user, 500.000 nhà đầu tư cá nhân và 10.000 khách hàng doanh nghiệp.

MyBond mang sứ mệnh hỗ trợ khách hàng có nhu cầu được trải nghiệm các sản phẩm đầu tư tài chính an toàn minh bạch, tối ưu hoá lợi nhuận với chi phí ưu đãi hợp lý nhất.

Giá trị cốt lõi: MyBond cung cấp một nền tảng đầu tư tài chính công bằng, minh bạch, thượng tôn pháp luật, tạo dựng niềm tin trong hợp tác, đem lại giá trị bền vững theo 4 triết lý:

  • Simplicity: đơn giản hoá đầu tư
  • Profitability: tối ưu hoá lợi nhuận
  • Transparency: minh bạch hoá các sản phẩm tài chính
  • Accessibility: dễ dàng tiếp cận