Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Maxline hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Lĩnh vực hoạt động của công ty: Là nhà thầu chính xây dựng các công trình ngành điện lực, các công trình hạ tầng kỹ thuật…