Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Thăng Long hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG.
- Tiếng Anh: THANGLONG INVESTMENT AND INFRASTURE DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY.
- Viết tắt : ThangLongTid