Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Văn Lang

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Văn Lang

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Văn Lang hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (tên viết tắt là VLA JSC) là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế, xây dựng Website, phần mềm, tư vấn xây dựng và lắp đặt hệ thống điện nhẹ viễn thông,...

VLA được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15/11/2007 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục về việc thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang