CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASK HOLDING

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASK HOLDING

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASK HOLDING hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

ASK HOLDING là là một quỹ tài chính mở thu hút vốn của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bảo quản và phát triển vốn bằng các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty, phát triển các dự án

Sứ mệnh

Nền tảng tài chính vững chắc, thu hút bảo vệ và phát triển vốn nhàn rỗi của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức

Tầm nhìn

Năm 2025 bổ sung VỐN giúp 1000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển đột phá.

Giá trị cốt lõi

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng tôi xác định 4 giá trị cốt lõi xuyên suốt hoạt động của mình là: tận tâm với khách hàng, coi sự hài lòng khách hàng là niềm vui của mình; tạo môi trường làm việc đoàn kết, định hướng và đào tạo để mỗi người nhân viên được phát triển cả trong công việc và nhận thức đúng đắn về cuộc sống; chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.