CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM

Tin Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam là công ty thành viên của Sgroup Việt Nam - tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, Xây lắp, Chuyển giao công nghệ, Tư vấn thiết kế quy hoạch , kiến trúc và nội thất