Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phúc An hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Hệ thống hội thảo truyền hình:

2. Hệ thống âm thanh.

3. Hệ thống Camera giám sát:

4. Hệ thống trình chiếu:

5. Hệ thống máy chủ (Sever), Máy tính đồng bộ, Thiết bị thu phát sóng vô tuyến.

6. Thiết bị dân dụng:

7. Cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp:

8. Đào tạo và Chuyển giao công nghệ: