Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Nova

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Nova

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NOVATEEN

- Thời gian: 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)

- Địa chỉ: số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

- Sản phẩm: Khóa học Toán-Văn-Anh khối THCS (học trực tuyển qua zoom)