Công ty cổ phần chuỗi nông nghiệp sạch

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi nông nghiệp sạch

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần chuỗi nông nghiệp sạch hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nông Nghiệp Sạch là một hệ sinh thái bao gồm 4 chân đế: Truyền thông, Thương mại, Cộng đồng, Văn hóa.

Theo đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc” ban hành theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN- QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ sinh thái Nông Nghiệp Sạch (NNS) được triển khai và phát triển.

Nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm Nông Nghiệp Sạch, đặc sản trên khắp 63 tỉnh thành tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hệ sinh thái Nông Nghiệp Sạch đã tạo ra cộng đồng hơn 2 triệu người, trong đó có nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, người tiêu dùng và người yêu thích Nông Nghiệp Sạch.