Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định Vinacontrol hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Vinacontrol Cert là một tổ chức chứng nhận, kiểm định và đào tạo độc lập. Các hoạt động của Vinacontrol Cert được thực hiện và tuân thủ đúng với Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12, Luật Thương mại số 36/2005/QH11,...) và các tiêu chuẩn hoặc thông lệ quốc tế nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng và đảm bảo tính pháp lý cao nhất. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Vinacontrol Cert bao gồm trên 60 chuyên gia đánh giá, giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, kiểm định viên được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có trình độ, kiến thức, kỹ năng được phê duyệt theo lĩnh vực và các ngành nghề khác nhau. Vinacontrol Cert tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo và phê duyệt nhân sự để đảm bảo các chuyên gia thực hiện công tác đánh giá chứng nhận, kiểm định, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác có đủ trình độ, năng lực cần thiết để thực hiện dịch vụ có chất lượng tốt nhất. Theo đó, Vinacontrol Cert xây dựng, thực hiện và duy trì các quy định, quy trình, tiêu chuẩn cần thiết liên quan