Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT

Địa Chỉ:
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngành nghề:
Chứng khoán
Đã Đăng:
23 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT

Các công ty cùng ngành nghề tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Mục lục

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số 22/UBCK – GPHĐKD ngày 16/11/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư

Vị trí công ty