Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KS (KS Securities)

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KS (KS Securities)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KS (KS Securities) hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

KSS là công ty chứng khoán nằm trong Hệ sinh thái Tài chính – Ngân hàng – Bất động sản.
Trong vai trò này, KSS sẽ cung cấp giải pháp quản lý sản nghiệp toàn diện, cá nhân hóa cho từng khách hàng của mình và Hệ sinh thái trên nền tảng công nghệ hiện đại. KSS cũng hướng tới mô hình đầu tư cho mỗi gia đình - tế bào của xã hội - và tạo dựng các sản phẩm đầu tư tích sản với kế hoạch dài hạn.