Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Phú Vinh

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Phú Vinh

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Nông Sản Phú Vinh hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng

- Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng cũ của công ty

- Thu thập thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh

- Theo dõi và đôn đốc công nợ khách hàng.

- thực hiện hoàn thành doanh số công ty để ra

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn